Evolúcia interakcie s počítačom

Tak ako príkazový riadok nahradil grafický interface tak tento grafický interface nahradí niečo nové. Aplikácií je milión krát viac a to nehovorím o ich funkcionalite.

Ťažko udržateľný prehľad nad týmito aplikáciami a ich funkcionalitou nahradí nový spôsob interakcie. Začneme s počítačom komunikovať prirodzeným jazykom. Virtual assistent je správca cesta.

Zomierajú mobilné aplikácie?

Štatistiky hovoria za všetko. Ľudia nevyužívajú nainštalované mobilné aplikácie. V priemere využívajú 3-5 aplikácií.

Jedna z týchto najviac používaných aplikácií je Messenger. Čo je aj najnovší trend a to integrácia aplikácií do messengerov.  Messenger bude obsahovať funkcionalitu menej používaných aplikácií. Funkcionalitu bude k dispozícií vo forme chat-bota.