Evolúcia interakcie s počítačom

Tak ako príkazový riadok nahradil grafický interface tak tento grafický interface nahradí niečo nové. Aplikácií je milión krát viac a to nehovorím o ich funkcionalite.

Ťažko udržateľný prehľad nad týmito aplikáciami a ich funkcionalitou nahradí nový spôsob interakcie. Začneme s počítačom komunikovať prirodzeným jazykom. Virtual assistent je správca cesta.

Dlhší život

Život by sme si vedeli predlžiť tak, že nebudeme strácať čas a tak budeme mať viac času na to čo chceme.

Napríklad v priemere denne čakáme na výťah aj 2 minúty čo je za rok 8 hodín a za náš pracovný život aj 15 dní. Ak by sme namontovali IoT do výťahu, ktorý by prišiel rýchlejšie o 50% lebo by bol na ceste hneď ako vojdeme do paneláku. Tak by sme mali čas na pekný dovolenku naviac.

Zomierajú mobilné aplikácie?

Štatistiky hovoria za všetko. Ľudia nevyužívajú nainštalované mobilné aplikácie. V priemere využívajú 3-5 aplikácií.

Jedna z týchto najviac používaných aplikácií je Messenger. Čo je aj najnovší trend a to integrácia aplikácií do messengerov.  Messenger bude obsahovať funkcionalitu menej používaných aplikácií. Funkcionalitu bude k dispozícií vo forme chat-bota.